българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

На 21/23 февруари в зала № 6 на НДК София се проведе тридневна Научна Конференция :Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници.


2020-02-25 22:34:00

На 21/23 февруари в зала № 6 на НДК София се проведе тридневна Научна Конференция :Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници. Обучението е акредитирано от НСК на БАПФ с 12 кредита.

Всички участвали  помощник-фармацевти ще получат  сертификати и кредитни точки.

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Комисия по здравеопазването П Р О Т О К О Л № 71 На 13 февруари 2020 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазването


2020-02-25 22:29:44

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Комисия по здравеопазването

 

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ София на основание чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква ИОС на РК София на12.03.2020г./четвъртък/от18.00ч.гр.София бул. Акад. Иван Гешов No 15 сграда НЦОЗА / бивш център по хигиена /


2020-02-11 14:36:36

                                      ПОКАНА

 

 

 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание 

чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква ИОС на РК   София на12.03.2020г./четвъртък/от18.00ч.гр.София бул. Акад. Иван  Гешов No 15  сграда  НЦОЗА  / бивш център по хигиена / ет.10 зала 18

                                                     

                                                         Дневен ред :

 

  1. Избор на  секретар на УС на РК София.
  2. Избор на  членове  на УС на РК София.

3.      Избор на Контролна комисия  на РК София

4.      Избор на Комисия по професионална етика  на РК  София

5.      Други

 

 

 

                                                                          Председател на РК на БАПФ : М.Рачев  

 

 

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина входиран в НС на 09.01.2020г. вносител МС


2020-01-15 19:09:21

ново!!!!!!! януари 2020 ЗИДЗЛПХМ-202001_002-01-5 (1)

 

РК Пазарджик ПОКАНА за свикване на извънредно Общо събрание на Българска асоциация на помощник-фармацевтите Регионална колегия Пазарджик


2020-01-14 16:39:56

ПОКАНА

 за свикване на извънредно Общо събрание

на

Българска асоциация на помощник-фармацевтите Регионална колегия Пазарджик

 Управителния съвет на БАПФ Регионална колегия Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Ал. Батенберг № 46 , с ЕИК №1773768950052,

На основание чл.45. (5). от Устава на БАПФ приет на 06.06.2019г.и във връзка с прието решение на проведено на 10.01.2020г. заседание на Управителен съвет, свиква извънредно Общо събрание на БАПФ Регионална колегия Пазарджик на 11.02.2020г. от 10.30ч. на адрес: Ал. Батенберг №46, при следния дневен ред:

1.     Избор на нов главен секретар на Регионална колегия Пазарджик. 

2.     Дискусия по актуални въпроси с председателя на УС на БАПФ Лиляна Петрова.

3.     Други.

   Настоящата покана се изготви днес на 10.01.2020г., в гр. Пазарджик, от секретаря на БАПФ РК Пазарджик Гергана Красимирова Славейкова, съгласно взето решение на Управителния съвет на БАПФ Регионална колегия Пазарджик с Протокол от 10.01.2020.

 Поканата съдържа една страница.

Председател:/Даниела Чалъкова/

 


първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.