българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Заповед на Министър на здравеопазването РД-01-626/ 27.10.2020


2020-11-10 19:04:52

Заповед на Министър на здравеопазването РД-01-626/ 27.10.202

   

  Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:


  2020-10-30 11:17:30

  Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

   

  Заповед за въвеждане следните общи противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:


  2020-10-27 15:53:58

  Заповед за въвеждане следните общи противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

   

  Започна абанаментната кампания за сп.GPNews. Според правилата за СДО на БАПФ и Единната кредитна система абонаментът за помощнкик-фармацевти членове на БАПФ е акредитиран от НСК с 8 кредита.


  2020-09-29 12:56:36

   

  Четиринадесета Национална конференция по Болнична фармация ще се проведе в РИУ Правец Ризорт, гр. Правец в периода от 09 до 11 октомври 2020 г.


  2020-09-29 11:15:36

  Уважаеми Дами и Господа,

  Четиринадесета Национална конференция по Болнична фармация ще се проведе в РИУ Правец Ризорт, гр. Правец в периода от 09 до 11 октомври 2020 г.

   

  1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

   

  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ (ПОБФБ)

   

  2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

  Председател:     маг.-фарм. Велина Григорова 
  Ръководител Болнична аптека, Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост, гр. София
  Секретар:маг.-фарм. Веселина Пушкарова-Антова
  Болнична аптека, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, гр. София
  Членове:

  доц. маг.-фарм Евгени Григоров, дм
  Фармацевтичен факултет, Медицински Университет "Проф. д-р П. Стоянов" – гр. Варна и Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София         
   

  маг.-фарм. Албена Чамурджиева
  Началник отдел "Фармация и медицински маркетинг", ВМА, гр. София
   

  маг.-фарм. Недялка Червенкова
  Ръководител Болнична аптека, УМБАЛ "Св.Георги", гр. Пловдив
   

  маг.-фарм. Наталия Кокудева
  Болнична аптека, МИ – МВР, гр. София
   

  маг.-фарм. Диана Стоянова
  Болнична аптека,  СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков - Варна", гр. Варна

     

  3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

   Потвърждение за участие на фирми спонсори на Конференцията до 10 юни 2020
   Ранна регистрация на делегати в Конференцията до 30 юни 2020
   Късна регистрация на делегати в Конференцията от 01 юли 2020 и на място
   Провеждане на Втори Мастър клас по клинична фарамция 09 октомври 2020
   Вечеря „Добре дошли” 09 октомври 2020
   Откриване на Конференцията 09 октомври 2020
   Официална вечеря на Конференцията 10 октомври 2020
   Закриване на Конференцията 11 октомври 2020

   

  4. АКРЕДИТАЦИЯ:

  Конференцията ще бъде кредитирана като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество към БФС и от Националния съвет по качеството на БАПФ. Сертификат ще получат регистрираните участници, които са представили УИН от съответната съсловна организация и са заплатили такса сертификат /таксата за сертификати се поема от самите участници и се заплаща на място на Конференцията/.
  Конференцията е регистрирана за оценка от ARPharM.

   

  5. ВТОРИ МАСТЪР КЛАС ПО КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ:

  На 09 октомври 2020 ще се проведе Втори Мастър клас по клинична фармация, предхождащ официалното откриване на Конференцията.

  Участието в Мастър класа е обвързано в внасяне на допълнителна такса в размер на 200 лева, която включва:

  • достъп до Научните сесии на Мастър класа;
  • сертификат за участие в Мастър клас;
  • вечеря - на 08 октомври 2020 г.;
  • обяд - на 09 октомври 2020 г.

   

  6. РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА УЧАСТИЕ:

  Всички участници на Конференцията е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата Oрганизатор.

  Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура. 

  Регистрацията на участниците на място в РИУ Правец Ризорт за получаване на всички материали ще започне в 14.00 ч. на 09 октомври 2020 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

  Работните часове за регистрация през трите дни са:

  • 09 октомври 2020 г. – 14.00 – 19.00 ч.
  • 10 октомври 2020 г. – 08.00 – 18.00 ч.
  • 11 октомври 2020 г. – 08.00 – 12.00 ч.

  Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

  • Регистрация на участниците;

  • Настаняване;

  • Предоставяне на материали за Kонференцията;

  • Предоставяне на информация за удостоверенията от БФС и от БАПФ за участие;

  • Обща информация и координация.

   

  7. ПЛАЩАНЕ:

  Банкова сметка за плащане на такса регистрация в лева:

  ВАСТЕЛС- България ЕООД
  РАЙФАЙЗЕН БАНК – офис София 20, гр. София – 1612
  Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF
   

  Плащания в брой, кредитна или дебитна карта не се приемат в офиса на ВАСТЕЛС. При желание за плащане в брой може да се ползват доставчици на платежни услуги (EasyPay, FastPay и др.)

   

  Забележки относно заплащане и анулация:

  Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

  При заявка на анулации на такса регистрация до 1 август 2020 включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 2 август 2020суми не се възстановяват.

  При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

   

   

  Заповядайте в РИУ Правец Ризорт!

   


  първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


  Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.