българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Заповед за въвеждане следните общи противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:


2020-10-27 15:53:58

Заповед за въвеждане следните общи противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

 

Започна абанаментната кампания за сп.GPNews. Според правилата за СДО на БАПФ и Единната кредитна система абонаментът за помощнкик-фармацевти членове на БАПФ е акредитиран от НСК с 8 кредита.


2020-09-29 12:56:36

 

Четиринадесета Национална конференция по Болнична фармация ще се проведе в РИУ Правец Ризорт, гр. Правец в периода от 09 до 11 октомври 2020 г.


2020-09-29 11:15:36

Уважаеми Дами и Господа,

Четиринадесета Национална конференция по Болнична фармация ще се проведе в РИУ Правец Ризорт, гр. Правец в периода от 09 до 11 октомври 2020 г.

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ (ПОБФБ)

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:     маг.-фарм. Велина Григорова 
Ръководител Болнична аптека, Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост, гр. София
Секретар:маг.-фарм. Веселина Пушкарова-Антова
Болнична аптека, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, гр. София
Членове:

доц. маг.-фарм Евгени Григоров, дм
Фармацевтичен факултет, Медицински Университет "Проф. д-р П. Стоянов" – гр. Варна и Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София         
 

маг.-фарм. Албена Чамурджиева
Началник отдел "Фармация и медицински маркетинг", ВМА, гр. София
 

маг.-фарм. Недялка Червенкова
Ръководител Болнична аптека, УМБАЛ "Св.Георги", гр. Пловдив
 

маг.-фарм. Наталия Кокудева
Болнична аптека, МИ – МВР, гр. София
 

маг.-фарм. Диана Стоянова
Болнична аптека,  СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков - Варна", гр. Варна

   

3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 Потвърждение за участие на фирми спонсори на Конференцията до 10 юни 2020
 Ранна регистрация на делегати в Конференцията до 30 юни 2020
 Късна регистрация на делегати в Конференцията от 01 юли 2020 и на място
 Провеждане на Втори Мастър клас по клинична фарамция 09 октомври 2020
 Вечеря „Добре дошли” 09 октомври 2020
 Откриване на Конференцията 09 октомври 2020
 Официална вечеря на Конференцията 10 октомври 2020
 Закриване на Конференцията 11 октомври 2020

 

4. АКРЕДИТАЦИЯ:

Конференцията ще бъде кредитирана като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество към БФС и от Националния съвет по качеството на БАПФ. Сертификат ще получат регистрираните участници, които са представили УИН от съответната съсловна организация и са заплатили такса сертификат /таксата за сертификати се поема от самите участници и се заплаща на място на Конференцията/.
Конференцията е регистрирана за оценка от ARPharM.

 

5. ВТОРИ МАСТЪР КЛАС ПО КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ:

На 09 октомври 2020 ще се проведе Втори Мастър клас по клинична фармация, предхождащ официалното откриване на Конференцията.

Участието в Мастър класа е обвързано в внасяне на допълнителна такса в размер на 200 лева, която включва:

 • достъп до Научните сесии на Мастър класа;
 • сертификат за участие в Мастър клас;
 • вечеря - на 08 октомври 2020 г.;
 • обяд - на 09 октомври 2020 г.

 

6. РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА УЧАСТИЕ:

Всички участници на Конференцията е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата Oрганизатор.

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура. 

Регистрацията на участниците на място в РИУ Правец Ризорт за получаване на всички материали ще започне в 14.00 ч. на 09 октомври 2020 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

Работните часове за регистрация през трите дни са:

 • 09 октомври 2020 г. – 14.00 – 19.00 ч.
 • 10 октомври 2020 г. – 08.00 – 18.00 ч.
 • 11 октомври 2020 г. – 08.00 – 12.00 ч.

Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

 • Регистрация на участниците;

 • Настаняване;

 • Предоставяне на материали за Kонференцията;

 • Предоставяне на информация за удостоверенията от БФС и от БАПФ за участие;

 • Обща информация и координация.

 

7. ПЛАЩАНЕ:

Банкова сметка за плащане на такса регистрация в лева:

ВАСТЕЛС- България ЕООД
РАЙФАЙЗЕН БАНК – офис София 20, гр. София – 1612
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF
 

Плащания в брой, кредитна или дебитна карта не се приемат в офиса на ВАСТЕЛС. При желание за плащане в брой може да се ползват доставчици на платежни услуги (EasyPay, FastPay и др.)

 

Забележки относно заплащане и анулация:

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

При заявка на анулации на такса регистрация до 1 август 2020 включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 2 август 2020суми не се възстановяват.

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

 

 

Заповядайте в РИУ Правец Ризорт!

 

На 02.07.2020г.се проведе заседание на Комисията по здравеопазване към НС , където се гласуваха на второ четене промени в ЗЛПХМ.


2020-07-03 15:10:51

 

На 02.07.2020г.се проведе заседание на Комисията по здравеопазване към НС , където се гласуваха на второ четене промени в ЗЛПХМ.

Постъпило  бе  предложетие  на ПГ „Воля“ за промяна на чл.220 ал.3. от ЗЛПХМ.

Това предложение даваше възможност да се разширят правомощията на помощник-фармацевтите и е нормативно обосновано  с „Професионално-квалафикационната характеристика „ на специалността ни.

Приемането на тази промяна в ЗЛПХМ би осмислила високо квалифицирания труд на преподавателите в МК ,учебната програма и цялостната инфестичия-лична и на държавата за тригодишното обучение на тези спецалисти.

Народните представители гласуваха с 5 /за/ и 11 /въздържали се предложетието на ПГ „Воля“ за промяна на чл.220 ал.3. от ЗЛПХМ.

 

Пропуснат беше шанс да се въведе една регулация на зачитане на правомощия и не на последно място ,която да създаде обстановка на спокойствие за разгръщане на професионалния потенциал на фармацемтичните специалисти.

 

ДО Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


2020-07-03 15:10:17

 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ

BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписванията с код по Булстат: 177376895,

адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх.№ 96 /10.06.2020 г.

ДО Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗИДЗЛПХМ) - Сигнатура 002-01-5 от 09.01.2020 г.

 

Уважаема д-р Дариткова,

Настоящата епидемиологична обстановка в страната е тежък тест за обществото, но тя разкри морално остаряла действаща нормативна уредба, в случая - чл.220 ал.3 от ЗЛПХМ.

Дългогодишна публична тайна е, че помощник-фармацевтите работят в аптеките, не само с ОТС продукти, но и участват в процеса по отпускане на лекарства по рецепта, включително и по здравна каса, което съгласно действащия ЗЛПХМ е незаконно и се налагат санкции и парични глоби.

За да се избегне евентуалното установяване от контролните органи на това нарушение, респ. налагането на наказания, работните графици в аптеките масово се подготвят така, че помощник–фармацевтите да са включени основно във втора смяна и активно в събота и неделя.

Освен в откритите аптеки, съществуващото законодателство поставя под въпрос и законната дейност на помощник-фармацевтите в болничните аптеки.

В болничната аптека помощник-фармацевтът е важно звено в дейността й - отпуска лекарствени продукти по лекарско предписание по лекарствен лист (клиничната форма на рецепта) под контрол на магистър-фармацевт; приготвя разреждания за онкологично лечение, пак под контрол на магистър-фармацевт и др.

На практика, обаче, и в двата случая нашите колеги са под „удара на закона“, защото реално те вършат това, което законът им забранява! Те изпълняват очакванията и нуждите на обществото, пациентите и техните работодатели, но „на хартия“ нямат такива права!

Трябва да се отбележи, че в европейските държави аптечните техници имат по-ниска степен на образование от помощник-фармацевтите в България, но имат правомощия да отпускат лекарства по лекарско предписание под контрола на магистър-фармацевт.

При стриктно спазване на съществуващото законодателство, ако проверяващите не си „затворят“ очите, голям брой от откритите и болничните аптеки следва да преустановят дейността си, както и да се наложат съответните санкции на „нарушителите“.

При тази липса на квалифицирани кадри, считаме, че е лукс системата да се лиши от професионализма на помощник-фармацевтите, само заради отлагане на промяна в ЗЛПХМ, която, ако се съобрази с действащата „Квалификационна характеристика“ за специалност „Помощник-фармацевт“, може да реши проблема за в бъдеще.

Съгласно визираната квалификационна характеристика:

Помощник-фармацевтът работи под методологичното ръководство на магистър фармацевт в аптека при отпускане на лекарствени средства по лекарско предписание и самостоятелно – в аптеки и дрогерии при отпускане на ОТС продукти, хранителни добавки, билки и билкови смеси, хомеопатични препарати, медицинска козметика, помощни средства, медицински изделия, санитарни материали, като ги предлага, дава информация и съвети за тях (консултира ги)“

В тази връзка БАПФ е предложила поправка в посочената норма от ЗЛПХМ, за да се синхронизират текстовете, отнасящи се до дейността на помощник-фармацевта, със съществуващата Квалификационна характеристика.

Нашите предложения не целят противопоставяне на съсловията и извличане на дивиденти в криза. Напротив, те ще въведат една регулация, която е реалната житейска ситуация, като по този начин ще се постигнат следните положителни ефекти за съсловието, пациентите и обществото:

           Ще се покаже на обществото и институциите, че магистър и помощник-фармацевтите, като екип, имат реална възможност да работят законно, без да заобикалят нормативната уредба и да се превръщат в ежедневни нарушители. Това е повече от задължително, когато става дума за специалисти, упражняващи регулирани професии;

           Ще се утвърди доверието между магистър и помощник-фармацевт и всеки, според своите професионални компетенции, ще поеме реално своята отговорност – морална, правна и материална;

           Ще се прекрати практиката в открита и болнична аптека да се упражнява нерегламентирана дейност;

           Магистър-фармацевтът ще може законно да възлага задачи на помощник-фармацевта в болнична и открита аптека. Задачи, които помощник-фармацевтът и сега изпълнява;

           Ще се намали и без това голямото напрежение в работата на аптеките и няма да се отклонява вниманието на работещите от грозящи ги глоби заради закононарушения;

           Ще се създаде обстановка на спокойствие, което е необходимо за разгръщане на професионалния потенциал на двете категории фармацевтични специалисти.

 

Апелираме за подкрепа и обединение около нашето предложение, което е пряко свързано с Квалификационната характеристика, като отражение на “социалната поръчка” на обществото към подготовката и правомощията на помощник-фармацевтите.

 

Приложение: „Професионално-Квалификационна характеристика на специалността “Помощник-фармацевт“, образователно-квалификационна степен професионален бакалавър от МК „Йорданка Филаретова“ на МУ София 2016 г.

 

С уважение:

Лиляна Петрова, Председател на УС на БАПФ

 


първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.