българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

1 година от учредяването на Българската асоциация на помощник-фармацевтите


2020-06-05 19:13:04

1 година от учредяването на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

На 06.06.2020г. помощник-фармацевтите отбелязват годишнина от учредяването на съсловната им организация. Повече от 5500 специалисти в страната упражняват тази професия, като обединението им в Българска асоциация на помощник-фармацевтите /БАПФ/ идва след 10 години упорит труд и действия в тази насока.

На 6-ти юни започнахме да градим своя съсловен живот, национално формиран и обединяващ всички работещи помощник-фармацевти. Както всяко начало –не беше лесно и бързо. Но с доверие един към друг и убеденост в каузата ни, успяхме да се превърнем в съсловие, което съзнава значението колко е важно организирано и експертно да поставяме проблемите си за решаване пред институциите'', сподели пом.фарм. Лилияна Петрова- председател на БАПФ.

 

Сред основните постижения, осъществени със създаването на съсловната организация, са изграждане на единен национален електронен регистър, въвеждане на етичен кодекс и спазване принципите на професионална етика при упражняване на професията, и провеждане на следдипломни обучения и право на специализации.

 

Поради извънредната ситуация с COVID-19 официалното празнуване на събитието се отлага за догодина, когато организаторите са предвидили двудневен семинар с лекции и следдипломно обучение, акредитирано от Националния съвет по качество на БАПФ, както и гала вечер с тържествена програма, гости, изненади и годишни награди.

 

По материала работи: д-р Гергана Профирова

1 / 2

 

Националният регистър на помощник-фармацевтите е факт, година след учреждаване на съсловната им организация


2020-06-01 20:30:21

д-р Гергана Профирова

д-р Гергана Профирова

Експерт 1.6.2020
 
 

Националният регистър на помощник-фармацевтите е факт, година след учреждаване на съсловната им организация

 Националният регистър на помощник-фармацевтите е факт, година след учреждаване на съсловната им организация

''За нас беше неприемливо повече от 5500 фармацевтични специалисти да дават своя принос за нормалното функциониране на аптечната система в България без да имат национален регистър, без да имат възможност за надграждане на знания и повишаване на квалификацията'', споделя пом.фарм. Лиляна Петрова, председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите. 


Г-жо Петрова, на 06.06.2020г. помощник-фармацевтите отбелязвате първата годишнина на своята съсловна организация. Какво наложи създаването й?

- България е една от малкото страни, в които кадрите за тази специалност се обучават в Медицинските колежи към Медицинските университети. Задълбочените знания, които получаваме безспорно ни определят като един от факторите за оказване на качествена фармацевтична грижа в последните 50 години.

Дълги години професионалния статут на помощнкик-фармацевтите не беше на нивото на всички останали специалисти в здравеопазването, които имаха своя национална представителност чрез съсловни организации. Този факт ни поставяше системно в неравностойно положение, особено когато се вземаха законодателни решения, касаещи фармацевтичния сектор.

За нас беше неприемливо повече от 5500 фармацевтични специалисти да дават своя принос за нормалното функциониране на аптечната система в България без да имат национален регистър, без да имат възможност за надграждане на знания и повишаване на квалификацията. Силно мотивирани и последователни, повече от 10 години ни отне време да убеждаваме институции и опоненти, че съсловието ни заслужава да има същите шансове, както и останалите медицински специалисти – национално представени, с възможност за регулация и самоконтрол.

 

Какво успяхте да постигнете досега?

- На 6-ти юни 2020г. започнахме да градим своя съсловен живот, национално организиран и обединяващ всички работещи помощник-фармацевти. Както всяко начало –не беше лесно и бързо. Но с доверие един към друг и убеденост в каузата ни успяхме за кратно време да направим своя национален регистър, правила за работа и няколко следдипломни обучения. Успяхме да се превърнем в съсловие, което съзнава значението на националното ни обединение и на това колко е важно организирано и експертно да поставяме проблемите си за решаване пред институциите. Искам да изкажа своята благодарност на всички колеги, които отстояха на ''бурите и ветровете'' и доведоха до успех делото,към което се бяхме устремили още през 2008г! Благодаря на институциите и законодателите, че повярваха в нас и ни засвидетелстваха доверие, както и на регионалните председатели за упоритата и всеотдайна работа по региони!

 

 

Отбелязахте, че сте създали Национален регистър на помощник-фармацевтите в България. Той публично достъпен ли е? Всички помощник-фармацевти ли са вписани в него?

-Националният електронен регистър е съществен елемент и съдържа важна информация за упражняващите регулирана професия- колко сме, къде работим, каква е средната възраст на работещите, каква е следдипломната квалификация на кадрите и т.н.

Всички помощник –фармацевти, членове на БАПФ вече имат Уникален индификационен номер/УИН/ и предстои издаване на национални електронни членски карти. Както всички знаем при регулираните професия, каквато е и тази на помощник-фармацевта, упражняващите я трябва да изпълнят строги изисквания: да притежават диплома по специалността и да са вписани в регистъра на съответната съсловна организация.

В момента на сайта на МЗ е качена за обществено обсъждане „Наредба №28“, която регламентира организацията на работата в аптека. В проекта на текстовете са залегнали предложения внесени с наше писмо в МЗ, които касаят доказване на членството на помощник -фармацевтите в БАПФ, а така също и институциите, които упражняват контрол за спазване на изискването. Все още има колеги, които не са подали документи за членство,което ги прави уязвими при проверка.Електронният национален регистър съдържа лични данни и достъпът до него е регламентиран в Закона за съсловната организация на помощник-фармацевтите. 

 

 

 Какви са бъдещите ви приоритети като организация?

-Не случайно изминалата година протече под мотото: "Съсловната организация - гарант за качествена фармацевтична грижа". Освен строги изисквания при упражняване на професията на помощник-фармацевтите, съобразени с чл.4. от Закона за съсловната ни организация,един от приоритетите за бъдещата дейност като организация е повишаване на квалификацията чрез организиране и акредитиране на следдипломни обучения.

 

Аптечната система функционира в последните 50 години с активното присъствие на помощник-фармацевтите и за да отговорим на съвременните изисквания към професията ни само диплома за висше образование не би била достатъчна. Необходимо и задължително условие е повишаване на квалификацията , с което е ангажирана съсловната организация. Повишаване на знанията са важен елемент от професионалното самочувствие и оказване на качествени фармацевтични грижи от помощник- фармацевта.

 

Как ще отпразнувате годишнината от създаването на Българската асоциация на помощник-фармацевтите?

- Подготовката за отбелязване на Първата годишнина на Българската асоциация на помощник-фармацевтите започна още в първите дни на 2020г.Планирахме двудневен семинар на 06- 07.06.2020г. в гр.София. В рамките на семинара, който е и форма на следдипломно обучение, акредитирано от Националния съвет по качество на БАПФ, предвиждахме освен семинарна част с лекции, а и гала вечер, на която тържествено да отпразнуваме събитието. Естествено като на празник с празнична програма, гости, изненади и годишни награди. Подготовката беше в разгара си, когато ни връхлетя извънредната ситуация свързана с COVID 19. И както на всички, така и на нас ни се отрази на плановете.

 

Следейки развитието на ситуацията и за да спазим карантината, да бъдем коректни към лектори и фирми участнички в нашия форум, взехме трудното решение да не рискуваме да провалим цялото честване и в последния момент избрахме да отложим честването за същата дата през 2021г. Надяваме се, че следващата година всичко ще е нормализирано и с колегите ще можем да се поздравим, макар и с ''отложен старт''. Огорчени от тазгодишното отлагане, нека да видим в това и положителното- ще има две торти. Но все пак няма да отминем 6 юни -ще подготвим за колегите от цялата страна един онлайн вариант на тържество. Ще се възползваме от съвременните технологии и макар и виртуално- пак ще сме заедно, пак ще се поздравим, пак ще имаме гости!

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Bulgarian -> Bulgarian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

 

Ние, Европейската асоциация на фармацевтичните техници, признаваме, че пандемията COVID-19 представлява основен риск за здравето на националното население по целия свят и това е човешка трагедия.


2020-04-14 09:59:33

НОВИНИ АПРИЛ 2020 Г.
Ние, Европейската асоциация на фармацевтичните техници, признаваме, че пандемията COVID-19
представлява основен риск за здравето на националното население по целия свят и това е
човешка трагедия. Това са трудни и безпрецедентни времена, а аптечните екипи са начело на
кризата, излизайки над и отвъд, за да гарантират, че пациентите получават лекарствата си.
Съветът на EAPT от все сърце би искал да благодари на фармацевтите в цяла Европа и на целия
свят за техния труд и професионализъм, проявени при посрещане на настоящите изисквания при
изключително напрегнати условия. Изключително сме благодарни на всички, които работят дълги
часове и работят по различен начин при трудни обстоятелства, както в общинските, така и в
болничните аптеки, или на първа линия, или зад кулисите.
Надяваме се, че всички сте в безопасност и здрави и ви благодарим за постоянния ви ангажимент
да предоставяте аптечни услуги и да поставяте пациентите на първо място по това време на
международна нужда.
Моля, бъдете в безопасност и знайте, че сме заедно в това.
Най-искрени най-добри пожелания
Съвет на EAPT

 

О Т В О Р Е Н О П И С М О


2020-04-11 20:24:27

О Т В О Р Е Н О  П И С М О  А.Стоименова 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
изх.№ 88/10.04.2020 г.
О Т В О Р Е Н О П И С М О


От публикации в пресата и медийни репортажи разбрахме, че на 10.04.т.г. Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение по чл.326, ал.1 от Наказателния Кодекс срещу проф. Асена Стоименова –председател на УС на БАПФ, във връзка с нейни интервюта за Българското национално радио и Българската национална телевизия по повод лекарствоснабдяването в страната в условията на пандемията от COVID-19.
В тази връзка изразяваме становище, че проф. Стоименова е утвърден специалист с дългогодишен опит в бранша, включително в държавната администрация, поради което не приемаме тезата, че нейни изказвания и препоръки, касаещи въпроси за: презапасяването с лекарствени продукти, необходимостта от рецепта при отпускане на лекарства по лекарско предписание, необходимостта от гъвкавост на законодателството и вероятност от недостиг на определени лекарства, могат да бъдат отъждествени с престъпление.
Считаме, че предоставянето на такава информация към населението в ситуация на извънредно положение е продиктувано от грижа за справяне със сложната обстановка и в никакъв случай не цели и не може да предизвика хаос.
Българската асоциация на помощник-фармацевтите изразява подкрепата си към проф. Стоименова и към всички магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които като екип от професионалисти в аптеките - болнични и открити, се справят достойно с професионалните си задължения в настоящата кризисна ситуация, независимо от напрежението и умората, които тя носи.
Вярваме в правосъдието на РБългария и в бързото изясняване на случая в посока отпадане на обвинението.
от УС на БАПФ

 

Поради сложната ситуация, създала се с пандемията от коронавурис, на заседание на управителния съвет на съсловната ни организация, взехме трудно решение да отложим Първата конференция на Бълграската асоциация на помошник фармацевтите: "Съсловната организа


2020-04-11 20:20:55

 
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поради сложната ситуация, създала се с пандемията от коронавурис, на общо събрание на съсловната ни организация, взехме трудно решение да отложим Първата конференция на Бълграската асоциация на помошник фармацевтите: "Съсловната организация - гарант за качествена фармацевтична грижа" за 2021 година.

Тежката ситуация с развилата се пандемия е причината да вземем това нелеко за нас решение. За нас е изключително важно доброто здраве на нашите гости, партньори и членове. Поради което, ще отпразнуваме нашия съсловен празник при същите условия на 05-06 юни 2021 г., Парк хотел Москва, гр.София.

Надяваме се следващата година, в една по-благоприятната обстановка всички заедно и в добро здраве, да отпразнуваме нашия празник!

 
С уважение,
Лиляна Петрова
Председател на УС на БАПФ

 
Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 02/ 494 94 84; 494 94 89; 0889 94 94 95 или на email: baap@newevent.bg
Организационен партньор
Ню Ивент ЕООД
ул. Кузман Шапкарев № 1, етаж 4
02/494 94 84; 494 94 89
office@newevent.bg

www.newevent.bg

 

 


първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.