българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти


2021-01-09 11:38:18

 

Декларация за доброволно ваксинирне - АВТОМАТИЧЕН ФОРМУЛЯР


2020-12-08 18:19:42

Уважаеми колеги,

Във връзка с Националния план за ваксиниране срещу КОВИД 19  в РБългария
помощник-фармацевтите са включени с групата за работещите на първа линия специалисти и предстои тяхното приоритетно ваксиниране.Ваксинирането е доброволно и безплатно.
 
Колеги,
във връзка със съставяне на списъци на желаещите ваксинация помощник-фармацевти, по устни указания от МЗ, срокът се удължава до 14.12.2020г.
За оптизиране на обработката информацията моля подайте вашите декларации не по-късно от 09.00 на 14.12.2020г.
 
 

Предоставям личните ми данни с цел организиране и провеждане на ваксинацията.

Давам съгласие БАПФ да обработва и съхранява личните ми данни за посочената цел, като има право да ги предоставя на МЗ, РЗИ и други лица, които имат възложени функции за изпълнение на НПВ.

Известно ми е, че имам право на достъп, коригиране или заличаване на предоставените лични данни, както и право да възразя против обработване и съхраняване на същите за цели, различни от горепосочената.

 

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България


2020-12-04 11:22:57

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

 

Заповед на МЗ-01-677-25-11-.2020


2020-11-26 17:31:46

Заповед на МЗ-01-677-25-11-.2020

 

Позиция на БАПФ по предложение на БЛС за достъп до фармацевтични услуги.


2020-11-16 07:01:42

Като професионалисти по фармацевтични грижи, обаче, сме изключително резервирани към
предложението, което идва от БЛС : „Медикаментите без лекарско предписание да се
предоставят за продажба и в хранителните вериги, денонощните магазини и други
търговски обекти с непрекъснат цикъл на работа." ...

БАПФ изразява несъгласие лекарствени продукти в режим на отпускане
„без лекарско предисание“ да могат да се отпускат от лица, които нямат фармацевтично
образование и в обекти, които не са здравни заведения.  изх№141 БЛС

 

 


следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.