българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Акредитиране на онлайн СДО за пом.-фармацевти Тема на обучението:" ФАРМАЦЕВТИЧНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪПЪТСТВАЩИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"


2021-01-28 21:09:24

 

Тема на обучението:

" ФАРМАЦЕВТИЧНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪПЪТСТВАЩИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"

Дата и час: 29.01.2021 година /петък/ от 18:00 часа

Лектор:

маг.фарм. Ростислав Курдов

преподавател в Медицински колеж - Тракийски университет - Стара Загора, управител на Арфарма консулт ЕООД

Обучението ще се проведе на специализирана онлайн платформа на адрес:

http://tiny.cc/pharmacy_care

https://event.webinarjam.com/register/46/q7645s69

НСК на БАПФ акредитира  обучението с  6 точки

 

Онлайн специализиран симпозиум и Тест въпроси


2021-01-22 19:05:58

връзка (link) към Онлайн специализиран симпозиум 

Онлайн специализиран симпозиум за фармацевти23.01.2021г.на ФБ страницата на Алпен фарма.Симпозиумът е акредитиран от НСК на БАПФ с 12 кредита.


2021-01-18 22:13:52

 

Онлайн специализиран симпозиум за фармацевти

             23.01.2021г.на ФБ страницата на Алпен фарма.

връзка (link) към Онлайн специализиран симпозиум

Ролята на фармацевта в осигуряването на оптимална и к ачествена здравна грижа в условията на пандемия от Covid-19

организиран от Алпен Фарма България с подкрепата на Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на помощник-фармацевтите

Симпозиумът е акредитиран от НСК на БАПФ с 12 кредита.

Всички помощник-фармацевти ,които наблюдават онлайн симпозиума ,в края на научната програма ще получат  КОД за регистрация в сайта на Българската асоциация на помощник-фармацевтите : www.baap.bg

да попълнят тест и възможност да получат кредитите.

НАУЧНА ПРОГРАМА:

1/ Фармацевтът и неговата ключова роля в процеса на осигуряване на качествена здравна грижа на пациентите .

Лектор: Проф. Асена Сербезова - Председател на Българския фармацевтичен съюз .

2/ Противовирусни и други фармакологични свойства на лекарствения продукт Инфлуцид. Аналитичен обзор на текущите данни - 2020 г. 

Лектор: Полк. доц. д-р Георги Попов, дм - Инфекционист и интернист, началник на катедра „Инфекциозни болести”, гр. София .

3/ Помощник-фармацевтът като част от екипа от фармацевтичните специалисти за осигуряване на качествена фармацевтична грижа в условията на пандемия .

Лектор: Бак.фарм. Лиляна Петрова - Председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите .

4/ Колатералната продажба. Нови възможности – 2021 г.

Лектор: Доц. д-р Явор Янкулов - Катедра „Икономика на търговията”, УНСС

5/ Влияние на Щуслерова сол №3 върху клетъчната пролиферация и транскрипцията на гени свързани с метаболизма на желязо, антиоксидантната защита и процеса на възпаление. 

Лектор: Гл. ас. Оскан Тасинов, дб - Катедра „Биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика”, Фармацевтичен факултет, МУ - Варна .

6/ Солите на д-р Шуслер - минерални ключове за клетъчната биохимия. Паролата на здравето в ръцете на фармацевта.

Лектор: Маг.-фарм. Любима Бургазлиева - Председател на Регионална фармацевтична колегия Бургас.

 

 

 

Имунитет. Имунокомпетентни клетки и механизъм на имунния отговор 18.12.2020 - 18часа


2020-12-17 09:51:00

 
Тема: ИМУНИТЕТ. ИМУНОКОМПЕТЕНТНИ КЛЕТКИ И МЕХАНИЗЪМ НА ИМУННИЯ ОТГОВОР
Дата и час: 18.12.2020 година /петък/ от 18:00 часа
Лектор: маг.фарм. Ростислав Курдов преподавател в Медицински колеж - Тракийски университет - Стара Загора, управител на Арфарма консулт ЕООД
 
Ключови моменти в обучението:
- Механизъм на вродения и специфичния имунитет;
- Ролята на Т- и В- лимфоцитите в имунния отговор;
- Цитокини и цитокинова буря;
- Ключови витамини, минерали и натурални средства в подкрепа на имунната система;
- Възможности за натурална подкрепа на имунитета в периода преди, по време и след прекарани респираторни вирусни и бактериални инфекции, включително и COVID-19;
 
Обучението ще се проведе в специализирана онлайн платфора на адрес:
 

 

Абонамент за Списание GPNews е акредитиран 8 кредита от БАПФ


2020-12-02 22:33:26

Уважаеми колеги,
започна абанаментната кампания за списание GPNews.


Според правилата за СДО на БАПФ и „Единната кредитна система „ абонаментът за помощник-фармацевти членове на БАПФ е акредитиран от НСК с 8 кредита.


Абонаментът за списанието се осъществява при регионалните представителите на БОРОЛА.

 


първ стр. предишна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.