българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019Шесто преработено и допълнено издание


2020-01-14 20:23:15

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019

Шесто преработено и допълнено издание

Справочникът, съдържа актуална информация за регистрираните в България и Европа лекарства към март 2019 г.

Лекарствата са подредени по Анатомо терапевтично химичната класификация (ATC) на СЗО. Представена е кратка информация за индикации, показания, взаимодействие и др. на лекарствата по техните международни непатентни наименования.

За улеснение при търсенето, има азбучен указател както по търговско наименование, така и по по международно непатентно (генерично) наименование.

Справочникът е предназначен основно за медицински специалисти и представлява незаменим помощник в практиката, тъй като дава възможност за изключитално бърза справка.

Вижте извадка на Кратък справочник на лекарствата 2019 в ПДФ файл.

От октомври месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Български Фармацевтичен Съюз със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти.

От ноември месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Националният съвет по качество към БАПФ със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на помощник-фармацевти.

Тиражът е ограничен!

Може да закупите справочника от офиса на Инфофарма: София, кв. Лозенец, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, ет. 1 или да поръчате на тел. 0885 117 684.

 

По смисъла на договор за продължаващо обучение подписано между БАПФ и БЕНЕКРОМ ЕООД издаването на печатно издание GIPI NEWS и годишен абонамент на членове на БАПФ е получило акредитация от НСК към БАПФ с присъдени 8 кредита.


2020-01-14 20:20:25

По смисъла на  договор  за  продължаващо обучение  подписано между

БАПФ  и  БЕНЕКРОМ    ЕООД    издаването на печатно издание  GIPI  NEWS  и годишен абонамент на членове на БАПФ   е получило акредитация от НСК към БАПФ с присъдени 8  кредита.

https://gpnews.bg/


 

Академия за фармацевти 2019-2020


2019-12-20 12:11:51

Актавис-Фьоникс

Академия за фармацевти 2019-2020

Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика

Акредитирано от Националният съвет по качество на  Българската асоциация на помощник-фармацевтите  с 8 кредита

По приетите "Правила за следдипломно обучение на помощник-фармацевти" кредитните точки не се заплащат

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

            14.12.2019г., София, х-л Хилтън, зала Мусала

             21.12.2019г., София, х-л Хилтън, зала Мусала

18.01.2020г., Варна, х-л Рослин Димят

01.02.2020г., Пловдив, х-л Империал

09:15 - 11:00   Болка - съвременни разбирания и терапевтични подходи. Ролята на фармацевта като консултант в диагностиката и терапията на

                           болката   акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

11:00 - 11:30   Кафе пауза

11:30 - 12:30   Атеросклероза и атеротромбоза – част 1    проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

12:30 - 14:00    Обяд

14:00 - 15:00    Атеросклероза и атеротромбоза – част 2 проф. Борислав Геовргиев, проф. Георги Момеков

15:00 - 15:30    Кафе пауза

15:30 - 17:00    Гастропротекция при антитромбоцитна и антикоагулантна терапия

                           проф. Людмила Матева, проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

записване за участие:

Кристина Глинджева  02 989 88 77

                                          0884 855 890

e-mail:glindzheva@arbilis.com

 


първ стр. предишна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.